przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Kontakt | Administracja

DZIAŁ

KIEROWNICY I  ZASTĘPCY

KONTAKT

     

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik: Karina Madej

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 332, fax. 32 3581 432
e-mail: zp@uck.katowice.pl

Główny Księgowy

Beata Paszkowska

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 215, 32 3581 331
e-mail: bpaszkowska@uck.katowice.pl

Zastępca: Eliza Rozumek

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 215, 32 3581 331
e-mail: erozumek@uck.katowice.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Aleksandra Dronia

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 401
e-mail: adronia@uck.katowice.pl

Dział Płac

Kierownik: Dorota Gorol

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 361
e-mail: dgorol@uck.katowice.pl

Sekcja ds. Funduszy Zewnętrznych

Barbara Rozmiarek

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 556, 32 3581 413
e-mail: brozmiarek@uck.katowice.pl

Dział Kosztów i Analiz

Kierownik: Wioleta Krumm

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 471
e-mail: koszty@uck.katowice.pl

Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik: Anna Hermanowicz

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 338 
e-mail: ahermanowicz@uck.katowice.pl

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik: Urszula Nowak

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 451
e-mail: unowak@uck.katowice.pl

Zastępca: Anetta Nowak

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 451
e-mail: abubel@uck.katowice.pl

Dział Administracyjny

Kierownik: Agnieszka Wierzbicka

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 433
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 41 50
e-mail: awierzbicka@uck.katowice.pl

Zastępca: Andrzej Rogiński

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 433
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 41 51
e-mail: aroginski@uck.katowice.pl

Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń

Kierownik: Anna Giel

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 405, 32 3581 251, 32 3581 360
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 35
e-mail: agiel@uck.katowice.pl

Zastępca: Izabela Galle

lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 37
e-mail: igalle@uck.katowice.pl

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej

Kierownik: Anna Giel

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 405, 32 3581 251, 32 3581 360
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 35
e-mail: agiel@uck.katowice.pl

p. o. Zastępcy: Izabela Galle

lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 37
e-mail: igalle@uck.katowice.pl

Dział Jakości i Kontroli Wewnętrznej

 

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 208
e-mail: jakosc@uck.katowice.pl

Kierownik: Agnieszka Szewczyk

 Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

e-mail: aszewczyk@uck.katowice.pl

Anna Bilska

Specjalista

e-mail: abilska@uck.katowice.pl

Inspektor Ochrony Danych

Patryk Rozumek

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 524
e-mail: iod@uck.katowice.pl

Dział Inwestycji i Obsługi Technicznej

Kierownik:  Michał Przygodzki

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 397
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 41 90/ 41 91

e-mail: mprzygodzki@uck.katowice.pl

 

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 397
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 41 90/ 41 91

 

Archiwum

Kierownik: Agnieszka Łuczak

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 252
e-mail: archiwum@uck.katowice.pl

lokalizacja Ligota : tel. 32 789 40 39
e-mail: archiwumligota@uck.katowice.pl

Koordynator ds. BHP

Dorota Badura - Respondek

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 240
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 14
e-mail: drespondek@uck.katowice.pl

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Piotr Kulik

nr tel. 501 105 438

e-mail ppoz@uck.katowice.pl

Dział Informatyki

Kierownik: Urszula Rytel

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 352
e-mail: urytel@uck.katowice.pl

Zastępca: Artur Klimek

lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 95
e-mail: aklimek@uck.katowice.pl

Dział Aparatury Medycznej

Kierownik: Bożena Trzęsimiech

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 216
e-mail: b.trzesimiech@uck.katowice.pl

Zastępca: Małgorzata Hercka

lokalizacja Ligota: tel. 789 40 41
e-mail: aparatura-ligota@uck.katowice.pl

Dział Zaopatrzenia

Kierownik: Bogumiła Bugiel

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 409
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 41 46
e-mail: bbugiel@uck.katowice.pl

Dział Żywienia

Kierownik: Grzegorz Kostelecki

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 217
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 78
e-mail: gkostelecki@uck.katowice.pl

Apteka Szpitalna

Kierownik: Kamila Żyła

lokalizacja Ceglana : tel. (32) 3581 204
lokalizacja Ligota: tel. (32) 789 4841
e-mail: apteka@uck.katowice.pl

Laboratorium

Kierownik: Marcela Cylc

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 282, 32 3581 225
e-mail: lab@uck.katowice.pl

Zastępca: Bożena Niemiec

lokalizacja Ligota: tel. 32 789 48 52
e-mail: laboratorium@uck.katowice.pl

Centralna Sterylizacja

Kierownik: Blanka Erdanowska

lokalizacja Ceglana : tel. (32) 3581 330
e-mail: berdanowska@uck.katowice.pl

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Anetta Mienkina

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 388
e-mail: amienkina@uck.katowice.pl

Dorota Czechowska

Bożena Zych

Agnieszka Hojka

lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 28
email: zakazenia-ligota@uck.katowice.pl

Dział Higieny Szpitalnej

Kierownik: Alina Woźniak

lokalizacja Ligota: tel. 32 789 4029
e-mail: awozniak@uck.katowice.pl

Zastępca: Beata Nowak

lokalizacja Ceglana : tel. 32 3581 389

Biuro Rzecznika Prasowego

Joanna Chłądzyńska

Natalia Stefańczyk

tel. 605 492 444
rzecznik@uck.katowice.pl

 

 

W sprawach dotyczących dokumentacji medycznej:
tel. 32 3581 228
e-mail: poczta@uck.katowice.pl