przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Anestezjologii

Dr n. med. Żaneta Jastrzębska-Stojko

Lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii

   

Mgr Edyta Góra

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii

   

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział dysponuje 5 łóżkami. Kadrę medyczną stanowi: Lekarz kierujący Oddziałem dr n. med. Żaneta Jastrzębska-Stojko, 2 starszych asystentów, 1 młodszy asystent, a także 17 pielęgniarek.


DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

W oddziale udzielane są stacjonarne świadczenia zdrowotne w ramach specjalności anestezjologii i intensywnej terapii oraz intensywna diagnostyka i terapia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w oddziale łóżkowym. Oddział współpracuje z innymi komórkami szpitala w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków.