przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zoran Stojčev
Lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Czytaj więcej >

 

Mgr Dorota Szewczyk-Wala

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej

 

zespół lekarski:  

dr n. med. Andrzej Kamiński, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, p.o. zastępca kierownika Oddziału Chirurgii Onkologicznej

dr n. med. Andrzej Lorek, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

dr n. med. Mariusz Kryj, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

dr n. med. Maciej Wideł, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

lek. med. Wojciech Zarębski, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

lek. med. Hanna Palacz, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

lek. med. Paweł Musialski, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

lek. med. Aleksander Alli-Balogun Specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

   

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU
Leczenie chorób nowotworowych prowadzone jest w Oddziale w sposób skoordynowany, w oparciu o nowoczesne standardy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii i Chemioterapii oraz Oddziałem Radioterapii w ramach Katedry Onkologii i Radioterapii. Oddział ściśle współpracuje także z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Endoskopii, Laboratorium Analitycznym i Pracownią Patomorfologii, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładna diagnostykę.
 
KONSYLIUM ONKOLOGICZNE
Pacjent, u którego lekarz podejrzewa nowotwór złośliwy diagnozowany jest w najszybszym możliwym czasie. Po uzyskaniu potwierdzenia rozpoznania nowotworu prowadzone jest leczenie w sposób skoordynowany. Zakładana jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) oraz przeprowadzana pełna diagnostyka pogłębiona. Karta DiLO uzupełniana jest przez poszczególnych lekarzy specjalistów na wszystkich etapach diagnozowania oraz leczenia pacjenta, dzięki czemu wszelkie informacje o nim znajdują się w jednym miejscu. Decyzje terapeutyczne u każdego chorego z rozpoznanym nowotworem podejmowane są w trybie konsylium onkologicznego, w którym uczestniczą lekarze wielu specjalności m.in. chirurg onkolog, onkolog, radioterapeuta, radiodiagnosta, patomorfolog, a także psycholog i fizjoterapeuta. W trakcie konsylium badany jest każdy chory, omawiane są wyniki badań i na ich podstawie podejmowane  są konkretne decyzje terapeutyczne. Pacjent w trakcie leczenia jest  przypisany do koordynatora leczenia, który nadzoruje i ułatwia terminowe etapy terapii skojarzonej.

 

 

PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

1. LECZENIE ZMIAN ŁAGODNYCH I ZŁOŚLIWYCH PIERSI:


•    tumorektomie;
•    kwadrantektomie;
•    leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka, zabiegi onkoplastyczne;

• rekonstrukcja piersi;

•    amputacje piersi;
•    biopsje stereotaktyczne;
•    biopsje mammotomiczne;
•    podskórne mastektomie z jednoczesną rekonstrukcją.

 

2. ZABIEGI NA UKŁADZIE CHŁONNYM (ZARÓWNO  DIAGNOSTYCZNE JAK I LECZNICZE):


•    biopsja węzła wartowniczego (SLNB) w raku piersi;                                                                   
•    chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
•    radykalna limfadenektomia szyjna;
•    radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
•    radykalna limfadenektomia pachowa;
•    limfadenektomia D2 w raku żołądka, TME w raku odbytnicy,

  • trójpolowa limfadenektomia w raku przełyku.

 

3. ZABIEGI OPERACYJNE NA PRZEWODZIE POKARMOWYM:

 

  • resekcje przełyku – zarówno przezrozworowe w przypadkach łagodnych zwężeń jak i radykalne resekcje z trójpolową limfadenektomią w przypadkach zmian złośliwych;
  • resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią D2 (ewentualnie D3) jak i resekcje częściowe;
  • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki;
  • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych;
  • operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
  • operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy jak również operacje guzów odbytnicy – przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno-kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy – z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision(TME);
  • zabiegi te wykonywane są metodą otwartą jak i techniką laparoskopową.

 

4. ZABIEGI W OBRĘBIE SKÓRY:


•    wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
•    zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
•    leczenie czerniaka skóry – biopsja wycinająca zmian podejrzanych, mikrostopniowanie II  po potwierdzeniu czerniaka wraz z biopsją węzła wartowniczego.

 

5. ZABIEGI NA TARCZYCY:


•    operacje wola guzowatego łagodnego;
•    operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy z limfadenektomią centralną i boczną szyi);
•    reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).

  • reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).

 

 

 

Kontakt:

Sekretariat:

32 3581 315