Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4301

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4311

Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii

Lekarz kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

 

Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb

Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

Z-ca Lekarza kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

 

Mgr Ewa Madeja

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych stanowi bazę szpitalną dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Oddział dysponuje 32 łóżkami.

Kadrę lekarską stanowi: Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Michał Holecki, 9 starszych asystentów oraz 4 młodszych asystentów-rezydentów. Zatrudnieni na oddziale lekarze legitymują się specjalizacjami w zakresie: chorób wewnętrznych, diabetologii, endokrynologii, farmakologii klinicznej, nefrologii i reumatologii. Kadrę pielęgniarską stanowi 15 wysoko wykwalifikowanych osób. Członkowie zespołu przynależą do polskich i europejskich towarzystw naukowych; kierownik oddziału współtworzy m.in. (jako jedyny przedstawiciel z Polski) Obesity Management Task Force (gremium doradcze Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością), w Uczelni pełnię funkcję: przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, członka Senackiej Komisji ds. Bazy Klinicznej; jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii oraz konsultantem medycznym (z certyfikatem dostępu do akt niejawnych) Katedry Medycyny Sądowej i Toksykologii w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii. Ambicją zespołu lekarskiego jest podtrzymanie najlepszych tradycji szeroko pojętej interny, dlatego też zespół lekarski regularnie uczestniczy w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowo-szkoleniowych w kraju i za granicą. Ścisła współpraca ze wszystkimi oddziałami UCK w Katowicach, Klinikami SUM w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu i Sosnowcu oraz zaprzyjaźnionymi ośrodkami krajowymi, m.in. Zespół ds. Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej we Wrocławiu, Centrum Onkologii w Warszawie, pozwala na kompleksową diagnostykę chorych.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Działalność lecznicza oddziału obejmuje:
•    Choroby układowe tkanki łącznej (m.in. toczeń układowy, twardzina układowa);
•    Choroby nerek i układu moczowego (ostre uszkodzenie nerek, przewlekła choroba nerek, pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek, zakażenia układu moczowego, kamica moczowa, dna moczanowa);
•    Diagnostyka podstawowa schorzeń hematologicznych (biopsja aspiracyjna szpiku kostnego);
•    Zaburzenia gospodarki węglowodanowej (stany przedcukrzycowe, cukrzyca, powikłania cukrzycy);
•    Zaburzenia gospodarki lipidowej (hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia);
•    Choroby przemiany materii (m.in. otyłość, niedożywienie, dna moczanowa i inne);
•    Nadciśnienie tętnicze (pierwotne, wtórne, oporne na leczenie);
•    Choroby układu endokrynnego (choroby tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, osteoporoza);
•    Ostre i przewlekłe zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (m.in. hipo i hipernatremia, hipo- i hiperkalemia, hipo- i hiperkalcemia, kwasica nieoddechowa i inne);
•    Porady z zakresu zdrowego stylu życiu (zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, nastawienia i zachowań sprzyjających odchudzaniu).
   

Oddział dysponuje:
1. pracownią badań ultrasonograficznych - USG jamy brzusznej, USG tarczycy, UKG, USG Doppler);
2. pracownią diagnostyki kardiologicznej;
3. pracownią diagnostyki diabetologicznej;
4. pracownią badań kapilaroskopowych;
4. laboratorium naukowym.

Na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych każdego roku leczone są setki chorych, którym zapewniona jest z jednej strony szybka diagnostyka i leczenie, a z drugiej troskliwa i życzliwa opieka lekarska i pielęgniarska.