przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Endokrynologii Ginekologicznej

Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej

Lekarz kierujący Oddziałem Endokrynologii Ginekologicznej

   

Joanna Bednar

Położna oddziałowa Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział dysponuje 18 łóżkami. Kadrę medyczną Oddziału stanowi: pełniący obowiązki Ordynatora Oddziału dr hab. n. med. Paweł Madej, 3 starszych asystentów, 1 młodszy asystent, 4 młodszych asystentów-rezydentów, a także 7 położnych.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział Endokrynologii Ginekologicznej jest oddziałem klinicznym, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych z zakresu endokrynologii ginekologicznej. Hospitalizowanym pacjentkom możemy zapewnić pobyt w przestronnych, odnowionych w 2014 roku salach jedno, dwu i wieloosobowych. W obrębie szczególnych zainteresowań diagnostyczno - terapeutycznych Oddziału znajdują się:

  · zespoły androgenne u kobiet, w tym zespół policystycznych jajników,
  · zaburzenia nadnerczy,
  · zaburzenia funkcji i budowy układu podwzgórze-przysadka- jajnik,
  · zaburzenia różnicowania i rozwoju płci,
  · diagnostyka i terapia niepłodności z przyczyn endokrynologiczno-immunologicznych.

Oddział udziela świadczeń leczniczych i diagnostycznych w zakresie endokrynologii ginekologicznej, zespołów androgennych u kobiet oraz niepłodności powstałej na podłożu hormonalnym. W Oddziale prowadzona jest pełna diagnostyka schorzeń endokrynologicznych oparta na oznaczeniach hormonalnych w płynach ustrojowych oraz testach diagnostycznych.

 

DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

Kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie zajęć z ginekologii i położnictwa. Prowadzenie zajęć fakultatywnych oraz zajęć w ramach studiów doktoranckich. Prowadzenie kursów podyplomowych z zakresu endokrynologii ginekologicznej w ramach specjalizacji z położnictwa i ginekologii.

Tematyka badawcza

  · Patogeneza zespołu policystycznych jajników w aspekcie towarzyszących mu zaburzeń metabolicznych (otyłość, nadciśnienie, dyslipidemia i inne).
  · Związek adipokin z zespołem PCO.
  · Hormon antymullerowski w PCOS i płodności kobiet.
  · Związek PCOS i adipokin z chorobą włóknisto-torbielowatą gruczołów piersiowych.
  · Ocena wybranych białek pro- i antyapoptycznych w wybranych nowotworach narządu rodnego kobiet.
  · Ocena zaburzeń emocjonalnych u kobiet z PCOS.

Partnerzy

  · Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
  · Zakład Proteomiki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec
  · Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej SP CSK im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  · Katedra Patomorfologii, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
  · Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski, Opole

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4351

Położna oddziałowa:

32 789 4371