przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii

Klinika Gastroenterologii powstała w 1974 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Kornel Gibiński. Kolejnym kierownikiem był prof. dr hab. Andrzej Nowak. Od 2006 roku kierownikiem oddziału klinicznego jest prof. dr hab. Marek Hartleb. W 2008 roku oddział zmienił nazwę na Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii z racji rozszerzenia hepatologicznego profilu usług. Klinika jest siedzibą zarządu Oddziału Śląskiego oraz Sekcji Endoskopii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Klinika organizuje corocznie ogólnopolskie posiedzenia naukowo-szkoleniowe o tematyce endoskopii gastroenterologicznej.

Kadrę medyczną Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii stanowi 11 lekarzy (8 na etatach naukowo-dydaktycznych), 8-10 rezydentów oraz 27 pielęgniarek i 2 opiekunki medyczne. Oddział zatrudnia 3 osoby z tytułem docenta lub profesora. Rocznie  w Oddziale hospitalizowanych jest około 4500 chorych. 

Profil leczniczy placówki obejmuje całokształt chorób przewodu pokarmowego i wątroby. Oddział prowadzi kwalifikację pacjentów ze schyłkową marskością wątroby do leczenia transplantacyjnego oraz diagnozuje i leczy powikłania potransplantacyjne. Lekarze tego Oddziału zajmują się także leczeniem metabolicznych, autoimmunologicznych i toksycznych chorób wątroby, a także diagnostyką zmian ogniskowych w tym narządzie. Ważnym działem usług jest leczenie chorych z żółciopochodnym ostrym zapaleniem trzustki i ostrym bakteryjnym zapaleniem dróg żółciowych. Dla pacjentów z tymi chorobami Oddział- jako placówka referencyjna - od wielu lat prowadzi całodobowe dyżury i udziela telefonicznych konsultacji dla szpitali obszaru Górnego Śląska i województw z nim sąsiadujących.
W  Oddziale prowadzi się leczenie pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), w tym tzw. terapie biologiczne w ramach lekowych programów finansowanych centralnie. Oddział współpracuje z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków klinicznych. 

W Klinice prowadzi się nauczanie gastroenterologii i diagnostyki laboratoryjnej dla polskich i angielskojęzycznych studentów. Oddział ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z zakresu gastroenterologii. Organizacyjnie ważne dla działalności Oddziału są zlokalizowane w UCK poradnie - Gastroenterologiczna i Hepatologiczna. Stanowią one naturalną drogę do specjalistycznych konsultacji chorych z terenu całego województwa oraz prowadzenia opieki specjalistycznej po hospitalizacji.

Kierownictwo Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
p. o. Ordynatora Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii

Mgr Joanna Bielecka
Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii

Sekretariat:

32 789 4401

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4421