przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Neonatologii

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Baumert

p. o. Ordynatora Oddziału Neonatologii

   

Mgr poł. Marta Dyduch

p. o. Położnej oddziałowej Oddziału Neonatologii

 

 

 

HISTORIA ODDZIAŁU

Powstanie Oddziału Neonatologii było związane z powołaniem w 1975 roku Katowickiego Wydziału Lekarskiego. W 1976 roku w nowo kreowanej III Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie został otwarty oddział noworodków i wcześniaków (aseptyczny, septyczny). Organizatorem i pierwszym kierownikiem tego oddziału, od chwili jego powstania 01.03.1981 do 1992 r., czyli do momentu przejścia na emeryturę, była prof. dr hab. n. med. Rozalia Osuch-Jaczewska. Obecnie obowiązki Ordynatora Oddziału Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowichach pełni dr hab. n. med. Małgorzata Baumert. Dynamiczny rozwój Oddziału doprowadził do ugruntowania jego pozycji jako jednego z wyróżniających się tego typu ośrodków w kraju. Pomoc w latach 80. ze strony Amerykańskiej Organizacji Project Hope i Children's Medical Care Fundation w Los Angeles oraz umowa zawarta pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, a Rządem Szwajcarskim, przyczyniły się do nowoczesnego wyposażenia kliniki w sprzęt do podstawowej i intensywnej terapii noworodka. Dzięki temu otwarto i wyposażono w klinice trzy stanowiska do prowadzenia intensywnej terapii.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Kadrę medyczną stanowi: pełniąca obowiązki Ordynatora Oddziału dr hab. n. med. Małgorzata Baumert, 3 starszych asystentów, 4 młodszych asystentów-rezydentów, a także 13 położnych i 10 pielęgniarek. Pracownicy Oddziału pełnią wiele odpowiedzialnych funkcji społeczno-organizacyjnych, realizują szereg tematów statutowych i prac naukowych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych; otrzymali wiele nagród rektorskich oraz nagród Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Oddział dysponuje 27 miejscami.


DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Obecnie Oddział systematycznie rozwija możliwości leczenia noworodków z ciąży wysokiego ryzyka, wcześniaków i leczenia zespołu zaburzeń oddychania noworodków, niedokrwistości oraz zapobiegania i leczenia zakażeń. Szeroka działalność naukowa obejmuje badania dotyczące diagnostyki oraz leczenia zakażeń wrodzonych i nabytych oraz wczesnej diagnostyki wad rozwojowych, jak też leczenia wewnątrzmacicznych zaburzeń odżywiania płodu i noworodka (hypotrofii). W leczeniu noworodków Oddział Neonatologii współpracuje z Oddziałami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, tj. Oddziałami Intensywnej Terapii Niemowląt, Kardiologii, Chirurgii, Ortopedii Dziecięcej oraz Oddziałami Neonatologii w Poznaniu i Wrocławiu. Przedmiotem współpracy są: diagnostyka i leczenie zagrożenia życia noworodka, monitorowanie stanu płodu i noworodka, szkolenia i stypendia dla neonatologów.


DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

Działalność naukowa obejmuje liczne publikacje oryginalne, prace poglądowe, rozdziały w podręcznikach, skrypt, doniesienia na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych. Oddział był organizatorem kilku sympozjów i kongresów oraz licznych kursów doskonalących dla lekarzy i pielęgniarek. Dorobek naukowy pracowników Oddziału obejmuje ponad 200 prac naukowych ogłoszonych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Oddział Neonatologii prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przeddyplomowego studentów, szkolenie lekarzy specjalizujących się w pediatrii i neonatologii.

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4451

Położna oddziałowa:

32 789 4471