Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
a a a

Oddział Neurologii

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4554

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4571

Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek

p. o. Ordynatora Oddziału Neurologii

 

 

 

Renata Czechelius

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Neurologii

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Na Oddziale Neurologii znajduje się 21 łóżek. Udzielane są również świadczenia jednodniowe. Kadrę medyczną stanowi: pełniący obowiązki Ordynatora Oddziału dr hab. n. med. Ewa Krzystanek, 9 starszych asystentów, 3 młodszych asystentów-rezydentów, a także 13 pielęgniarek i 1 opiekun medyczny.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Do zadań Oddziału należy udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności neurologii, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych

a)    diagnostyka i leczenie:
- chorób neurodegeneracyjnych,
- stwardnienia rozsianego,
- polineuropatia w chorobach nowotworowych i innych,
- miastenia,
- zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz rdzenia kręgowego i mózgu,
- zespół Eatona-Lamberta,
- zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych,
- miopatia,
- zespół Gullaina-Barrego,
- zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica],
- młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe i inne zapalenia skórno-mięśniowe,
- zapalenie wielomięśniowe.
b)    program lekowy - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego,
c)    realizacja innych programów lekowych, oraz udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów.  

W Oddziale leczeni są także pacjenci w ramach programów lekowych.

W ramach Oddziału realizowane są wysokospecjalistyczne świadczenia z zakresu leczenia ostrych schorzeń neurologicznych, a w ramach współpracy z Oddziałem Neurochirurgii prowadzone jest leczenie choroby Parkinsona i dystonii z zastosowaniem głębokiej stymulacji mózgu i leczenie padaczki lekoopornej z zastosowaniem neurostymulatorów. Wykonuje się również 12 godzinne badania Video- EEG.

Przy Oddziale funkcjonują również specjalistyczne pracownie wyposażona w właściwy sprzęt diagnostyczny