przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Okulistyki Dorosłych

Kontakt:

Sekretariat:

32 35 81 473

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Lekarz kierujący Oddziałem Okulistyki Dorosłych
Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki SUM

 

Mgr Teresa Jakubczak

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistyki Dorosłych

   

 

 

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział dysponuje 107 łóżkami. Kadrę medyczną stanowi: Lekarz kierujacy Oddziałem prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, 20 straszych asystentów, 1 młodszy asystent, 24 młodszych asystentów-rezydentów oraz 36 pielęgniarek. Oddział podzielony jest na IV odcinki.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

 

ODDZIAŁ OKULISTYKI DOROSŁYCH, Odcinek I (III piętro, strona prawa)

Kierownik Odcinka: dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska

 

Odcinek kierowany przez dr hab. n med. Dorotę Wyględowską-Promieńską zajmuje się leczeniem zachowawczym narządu wzroku (stany zapalne, jaskra, zaburzenia naczyniowe) oraz operacyjnym przedniego odcinka oka. W Poradni Przyklinicznej (pokój nr 705) prowadzone są przez nasz zespół lekarski kwalifikacje pacjentów do zabiegów operacyjnych jak również kontrole po leczeniu szpitalnym.
Wykonywane są tutaj następujące zabiegi operacyjne u osób dorosłych:

1. Operacje aparatu ochronnego oka:
a. Zabiegi rekonstrukcyjne
b. Zabiegi przywracające prawidłową motorykę powiek (opadnięcie, podwinięcie, odwinięcie powiek)
c. Zabiegi usunięcia guzów powiek

2. Zabiegi przeciwjaskrowe:
a. zabiegi filtrujące (również w połączeniu z zabiegiem usunięcia zaćmy)
b. wszczepianie implantów drenujących
c. zabiegi cyklodestrukcyjne laserem argonowym

3. Operacje rekonstrukcji powierzchni oka:
a. Rekonstrukcje worka spojówkowego
b. Operacje usunięcia guzów spojówki (np. skrzydlik, znamię barwnikowe, tłuszczyk)
c. Operacje z użyciem błony owodniowej
d. Przeszczep rogówki
- drążący (pełnościenny)
- warstwowy (przedni, tylny)

4. Operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczasowym wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej

5. Operacje wtórnego wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w oczach bezsoczewkowych

6. Pozapalne i pourazowe rekonstrukcje przedniego odcinka oka

7. Laserowa korekcja wad wzroku (dr hab. n. med. D. Wyględowska-Promieńska, lek. Piotr Kucharzewski, dr n. med. Piotr Gościniewicz) – zabiegi przeprowadzane w systemie ambulatoryjnym

8. Leczenie stożka rogówki metodą sieciowania włókien kolagenowych rogówki (cross-linking) – dr hab. n. med. D. Wyględowska-Promieńska, lek. Piotr Kucharzewski – zabiegi przeprowadzane w systemie ambulatoryjnym
 

 

ODDZIAŁ OKULISTYKI DOROSŁYCH, Odcinek II (III piętro, strona lewa)

Kierownik Odcinka: Jadwiga Pietrzycka, specjalista okulista

 

Leczenie obejmuje dwa profile: leczenie chirurgiczne i zachowawcze (dorośli). Główny profil Odcinka to zabiegi chirurgiczne:

CHIRURGIA ROGÓWKI
Przeszczepy drążące rogówki
Chirurgiczne leczenie przewlekłych owrzodzeń rogówki (naszycie błony owodniowej)
Chirurgiczne zaopatrywanie zranień rogówki

CHIRURGIA SOCZEWKI
1. Usuwanie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej
2. Zewnątrztorebkowe (ECCE) usuwanie zaćmy powikłanej ze wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (IOL)
3. Wewnątrztorebkowe (ICCE) usuwanie zaćmy podwichniętej z fiksacją śródtwardówkową sztucznej soczewki
4. Usuwanie zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia napinającego torebkę
5. Wtórne wszczepianie soczewki metodą fiksacji śródtwardówkowej
6. Chirurgia rekonstrukcyjna przedniego odcinka, w tym usuwanie zrostów przednich i tylnych oraz błon pozapalnych, plastyka tęczówki, odtwarzanie źrenicy i komory przedniej

CHIRURGIA JASKRY
1. Iridektomia
2. Operacje przetokowe (trabekulektomia)
3. Wszczepianie sztucznych przetok filtrujących (zastawka Ahmeda, Express)
4. Krioaplikacja ciała rzęskowego
5. Laserokoagulacja ciała rzęskowego laserem diodowym
6. Zabiegi łączone: jednoczesne operacje przeciwjaskrowe przetokowe z fakoemulsyfikacją zaćmy i wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej

CHIRURGIA ZEZA
Operacje zezów zbieżnych i rozbieżnych, towarzyszących i porażennych

CHIRURGIA POWIEK I OCZODOŁU
1. Operacje podwinięcia i odwinięcia powiek
2. Operacje opadnięcia powiek górnych i dolnych
3. Usuwanie zmian łagodnych (kępek żółtych, gradówek itp.) i guzów złośliwych powiek i oczodołu (z dostępu przedniego)
4. Rekonstrukcja i plastyka powiek

CHIRUGIA NASTĘPSTW URAZÓW
Kompleksowe chirurgiczne zaopatrzenie urazów narządu wzroku.

CHIRURGIA SIATKÓWKI
Operacje odwarstwienia siatkówki metodą zewnątrzgałkową.

LECZENIE ZACHOWAWCZE
Zachowawczo leczymy stany zapalne rogówki, przewlekłe i ostre zapalenia błony naczyniowej, siatkówki, nerwu wzrokowego oraz całej gałki ocznej i oczodołu jak również następstwa urazów tępych i przenikających oraz chorób naczyniowych siatkówki.
Korzystając z najnowszej aparatury diagnostycznej i zabiegowej na bieżąco wprowadzamy aktualne standardy światowej okulistyki będąc w stałym kontakcie z ośrodkami w Europie i na świecie.

 

ODDZIAŁ OKULISTYKI DOROSŁYCH, Odcinek III (V piętro, strona prawa)

Kierownik Odcinka: dr hab. n. med. Rafał Leszczyński

 

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem schorzeń siatkówki i ciała szklistego takich jak:

- odwarstwienia siatkówki
- niedrożność naczyń siatkówki
- otworów siatkówki
- błon przed i podsiatkówkowych
- krwotoków podsiatkówkowych i do ciała szklistego
- zmian powstających w następstwie zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem
- retinopatii cukrzycowej i innych powikłań ocznych zaburzeń ogólnoustrojowych
- powikłań wcześniej wykonanych zabiegów na oku: stany zapalne, krwotoki, jaskra następowa i inne.

 

ODDZIAŁ OKULISTYKI DOROSŁYCH, Odcinek IV (V piętro, strona lewa)

Kierownik Odcinka: Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Leczenie obejmuje dwa profile: leczenie chirurgiczne i zachowawcze.

Główny profil Odcinka to chirurgia, a w tym leczenie:
- przeszczepy rogówki (drążące, warstwowe przednie i tylne),
- naszycie błony owodniowej,
- zabiegi laserowe (PTK-fotokeratektomia terapeutyczna),
- zaćmy wszystkie typy (starcza, urazowa, wikłająca, podwichnięta) z jednoczasowym wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej,
- jaskry ,
- zmian powiek, spojówek z badaniem histopatologicznym,
- urazów przenikających.

Zachowawczo leczymy także stany zapalne rogówki, przewlekłe i ostre zapalenia błony naczyniowej, siatkówki, nerwu wzrokowego oraz całej gałki ocznej i oczodołu jak również następstwa urazów tępych i przenikających.
Na Odcinku prowadzone są krótkotrwałe pobyty diagnostyczne w celu rozpoznania zwyrodnień siatkówki, zaburzeń nerwu wzrokowego.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA