Kontakt:

Sekretariat:

32 3581 435

Dyżurka Lekarska:

32 3581 456

Dyżurka Pielęgniarska:

32 3581 355

kontakt: onkologiaII@uck.katowice.pl

dr n. med. Anna Brodzińska - Cofalik

Lekarz kierujący Oddziałem Onkologii

 

Lek. med. Bogna Migacz-Michalecka

Z-ca lekarza kierującego Oddziałem Onkologii

 

Lek. med. Aleksandra Krawczyk

Starszy Asystent

 

Dr n. med. Ewa Wachuła

Starszy Asystent

 

Lek. med. Piotr Rusin

Starszy Asystent

 

Lek. med. Monika Kotyla

Starszy Asystent

 

Lek. med. Anna Słupska

Starszy Asystent

 

Dr n. med. Anna Wróbel

Rezydent

 

Dr n. med. Beata Dubiel - Braszczok

Rezydent

 

Dr n. med. Anna Fajkis

Rezydent

 

Mgr Beata Miczka

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Onkologii


 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Onkologii zlokalizowany jest w budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na pierwszym piętrze (tryb stacjonarny) oraz na drugim piętrze (tryb jednodniowy).

Kadrę medyczną tworzą: 5 lekarze specjaliści onkologii klinicznej, w tym 2 onkologów posiadających również specjalizację z chorób wewnętrznych oraz 13 pielęgniarek.

Prowadzimy diagnostykę i nowoczesne leczenie systemowe nowotworów złośliwych, które obejmuje chemioterapię, hormonoterapie, leczenie celowane, immunoterapię oraz leczenie skojarzone – radio-chemioterapię, przy współpracy z Zakładem Radioterapii. Realizujemy także leczenie w ramach programów lekowych NFZ m.in. na nowotwory : piersi, jelita grubego, płuca, jajnika, czerniaków, gruczołu krokowego, żołądka, GIST, trzustki, wątrobowokomórkowego.

Terapia odbywa się w zależności od potrzeb w trybie stacjonarnym, jednodniowym lub w Poradni Onkologii czynnej również w godzinach popołudniowych. Oferujemy dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych (TK, MR, USG, UKG) oraz do konsultacji specjalistycznych. Integralną częścią leczenia onkologicznego jest terapia wspomagająca, leczenie bólu, powikłań chemioterapii oraz pomoc psychologa.