Kontakt:

Sekretariat:

32 3581 435

Dyżurka Lekarska:

32 3581 456

Dyżurka Pielęgniarska:

32 3581 355

Lek. med. Anna Brodzińska - Cofalik

Lekarz kierujący Oddziałem Onkologii

 

Lek. med. Bogna Migacz-Michalecka

Z-ca lekarza kierującego Oddziałem Onkologii

 

Lek. med. Aleksandra Krawczyk

Starszy Asystent

 

Lek. med. Piotr Rusin

Starszy Asystent

 

Mgr Beata Miczka

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Onkologii


 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Onkologii zlokalizowany jest w budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na pierwszym piętrze (tryb stacjonarny) oraz na drugim piętrze (tryb jednodniowy).

Oddział posiada 17 łóżek stacjonarnych, w tym dwa łóżka intensywnego nadzoru oraz 8 stanowisk do podania chemioterapii jednodniowej.

Kadrę medyczną tworzą: 4 lekarze specjaliści onkologii klinicznej, w tym 2 onkologów posiadających również specjalizację z chorób wewnętrznych oraz 13 pielęgniarek.

Prowadzimy diagnostykę i nowoczesne leczenie systemowe nowotworów złośliwych, które obejmuje chemioterapię, hormonoterapie, leczenie celowane, immunoterapię oraz leczenie skojarzone – radio-chemioterapię, przy współpracy z Zakładem Radioterapii. Realizujemy także leczenie w ramach programów lekowych NFZ m.in. na nowotwory : piersi, jelita grubego, płuca, jajnika, czerniaków, gruczołu krokowego, żołądka, GIST, trzustki, wątrobowokomórkowego.

Terapia odbywa się w zależności od potrzeb w trybie stacjonarnym, jednodniowym lub w Poradni Onkologii czynnej również w godzinach popołudniowych. Oferujemy dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych (TK, MR, USG, UKG) oraz do konsultacji specjalistycznych. Integralną częścią leczenia onkologicznego jest terapia wspomagająca, leczenie bólu, powikłań chemioterapii oraz pomoc psychologa.