Kontakt:

32 3581 357

Dr hab. n.med. Izolda Mrochen-Domin

Lekarz kierujący Oddziałem Onkologii

 

Mgr Beata Miczka

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Onkologii


 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Onkologii zlokalizowany jest w budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na pierwszym piętrze (tryb stacjonarny) oraz na drugim piętrze (tryb jednodniowy).
Zespół leczący to grupa lekarzy-onkologów, pielęgniarek, psycholog i współpracujący konsultanci. Częścią zespołu są także doświadczeni lekarze innych dziedzin medycyny, którzy na stałe współpracują z onkologiami klinicznymi w procesie kompleksowego i wielospecjalistycznego leczenia nowotworów złośliwych.

 

ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH


Oddział Onkologii prowadzi leczenie systemowe nowotworów złośliwych. Leczenie to obejmuje chemioterapię cytotoksyczną, hormonoterapię oraz leczenie ukierunkowane molekularnie (tzw. „celowane”). Integralną częścią opieki nad pacjentem nowotworowym jest terapia wspomagająca, zwalczanie bólu oraz leczenia powikłań chemioterapii. Swoje cele Oddział realizuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym zapewnia dostęp do najnowocześniejszych terapii onkologicznych, które w zależności od konieczności odbywają się w trybie stacjonarnym, co oznacza pobyt chorego w Oddziale przez kilka dni lub w trybie jednodniowym a także w ramach lecznictwa ambulatoryjnego, co dotyczy leków podawanych w formie doustnej.


W Oddziale Onkologii Pacjent ma zapewniony dostęp do nowoczesnych metod leczenia przeciwnowotworowego w następujących schorzeniach:
•    Raki piersi
•    Raki przewodu pokarmowego
•    Raki narządu rodnego
•    Raki układu moczowo-płciowego
•    Raki płuca i inne nowotwory złośliwe klatki piersiowej
•    Raki narządów głowy i szyi
•    Chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze
•    Mięsaki tkanek miękkich i kości
•    Czerniaki.


W Oddziale Onkologii prowadzone są również badania kliniczne w obszarze m.in. raka jelita grubego, raka piersi.

Wyposażenie Oddziału Onkologii należy do najnowocześniejszych w kraju. Oddział posiada tj. 19 łóżek stacjonarnych, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej oraz 8 mejsc do chemioterapii w ramach leczenia jednego dnia. Chemioterapia podawana w formie dożylnej przebiega w komfortowych warunkach i z zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa dla chorego. W indywidualnych przypadkach podajemy chemioterapię dootrzewnową.
Oddział posiada własny aparat usg, co, umożliwia badanie przy łóżku chorego w sytuacji pilnej, ułatwia wykonanie drobnych zabiegów pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego. Badanie ultrasonograficzne jest także nieodzownym elementem konsultacji ginekologiczno-onkologicznych przeprowadzanych w Oddziale. W czasie hospitalizacji w Oddziale Onkologii wykonywane są również zabiegi implantacji portów naczyniowych.
Z uwagi na bardzo duży potencjał Szpitala, Pacjent leczony w Oddziale Onkologii ma zapewnioną wszelką, niezbędną specjalistyczną opiekę medyczną, co gwarantuje kompleksowe leczenie i podnosi komfort życia leczonych Pacjentów. Chorzy leczeni w Oddziale mają dostęp do niezbędnych konsultacji oferowanych przez personel innych oddziałów szpitala.

W sytuacji niepokoju, napięcia czy smutku chory może skorzystać z opieki psychologa klinicznego. Sprzyja to pomyślnemu przebiegowi terapii i skutecznie pomaga choremu w radzeniu sobie z trudami leczenia, jest także wyrazem holistycznego modelu opieki nad pacjentem onkologicznym.