przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Radioterapii

Dr n. med. Łukasz Michalecki

Lekarz kierujący Oddziałem i Zakładem Radioterapii

 

Dr n. med. Magdalena Jarosz

Z-ca Lekarza kierującego ds. Oddziału Radioterapii

 

Lek. med. Grzegorz Owczarek

Z-ca Lekarza kierującego ds. Zakładu Radioterapii

 

Mgr Grażyna Drąg

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Radioterapii

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Oddział Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego wraz z Zakładem Radioterapii i Gamma Knife stanowi integralną część profilu onkologicznego Szpitala zapewniając kompleksowe leczenie pacjentów z chorobą nowotworową. Oddział Radioterapii dysponuje 15 łóżkami.  

 

KADRA MEDYCZNA ODDZIAŁU I ZAKŁADU RADIOTERAPII:

 • Specjaliści Radioterapii Onkologicznej

 • Specjalista Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

 • Specjalista Medycyny Paliatywnej

 • Specjalista Neurochirurg

 • Specjaliści Radiologii

 • Lekarze Rezydenci

 • Pielęgniarki

 • Fizycy Medyczni

 • Technicy Elektroradiologii.


 
ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

W ramach Oddziału i Zakładu Radioterapii realizowane są świadczenia z zakresu teleradioterapii, brachyterapii, radiochirurgii Gamma Knife, radioterapii stereotaktycznej SBRT (Stereotactic Body Radiotherapy) oraz radiochemioterapii.  
Zakład Radioterapii jest wyposażony w trzy akceleratory liniowe Elekta Synergy, aparat Leksell GammaKnife Perfection, aparat do brachyterapii microSelectron HDR oraz nowoczesne systemy planowania, zarządzania i weryfikacji dozymetrycznej. Planowanie radioterapii odbywa się z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz PET/TK. Akceleratory liniowe zostały wyposażone w system Image-Guided RadioTherapy umożliwiający napromienienie guza nowotworowego z wysoką precyzją. Dodatkowo w niektórych sytuacjach klinicznych (rak prostaty, przerzuty do wątroby, rak trzustki) radioterapia jest prowadzona z wykorzystanie znaczników (Fiducial Markers) zakładanych pod kontrolą USG i/lub TK w obszar bezpośrednio sąsiadujący z guzem nowotworowym.  Oddział realizuje procedury wysokospecjalistyczne zgodne z obowiązującymi protokołami radioterapii i wytycznymi międzynarodowymi.

 


Zakład Radioterapii jako pierwszy w Polsce uzyskał akredytacje Centrum Radioterapii M.D. Anderson Houston, USA

 

 

W ramach Oddziału i Zakładu Radioterapii świadczenia medyczne są udzielane w oparciu o kontrakt z NFZ „Szybka Terapia Onkologiczna”

 

WSKAZANIA DO LECZENIA:

Radioterapia:

 • rak piersi

 • nowotwory narządów głowy i szyi

 • nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

 • rak płuca, opłucnej i śródpiersia

 • nowotwory układu pokarmowego

 • nowotwory układu moczowo-płciowego

 • nowotwory kości i tkanek miękkich

 • przerzuty do kości, mózgowia, płuc, narządów jamy brzusznej

 

Gamma Knife (radiochirurgia guzów mózgu):

 • przerzuty do mózgowia

 • oponiaki

 • nerwiaki nerwów czaszkowych

 • guzy przysadki

 • czaszkogardlaki

 • hamartoma

 • neuralgie nerwów czaszkowych (głownie nerwu trójdzielnego)

 • niektóre guzy pochodzenia glejowego

 • melanoma tęczówki

 • chordoma


Radioterapia chorób nienowotworowych (radioterapia przeciwzapalna):

 • choroba Gravesa-Basedowa – wytrzeszcz gałek ocznych (orbitopatia)

 • zespół bolesnego barku (PHS – periarthritis humeroscapularis)

 • włóknienie agresywne (fibromatosis agressiva) - operacja + radioterapia uzupełniająca

 • łokieć tenisisty (EPH – epicondylopathia humeri)

 • łokieć golfisty

 • przykurcz rozcięgna dłoniowego, zwany chorobą Dupuytrena, charakteryzuje się bliznowaceniem rozcięgna dłoniowego z następczym przykurczeniem zgięciowym palców

 • ostrogi piętowe

 • rogowiak (keratoacanthoma)

 • zapalenie ścięgna Achillesa

 • kostnienie pozakostne – bezpośrednio przed lub po zabiegu operacyjnym

 • bolesne naczyniaki kręgów

 • choroba Ledderhose`a - włókniakowatość guzkowata rozcięgna podeszwowego

 

Dodatkowe usługi:

 • opieka Koordynatora Leczenia Onkologicznego

 • konsultacje psychoonkologa i fizjoterapeuty

 • transport medyczny dla pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym

 • możliwość zakwaterowania w hostelu dla pacjentów niewymagających całodobowego nadzoru w warunkach szpitalnych

 • call center

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-NAUKOWA

Kadra medyczna Oddziału i Zakładu Radioterapii prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w ramach Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest współrealizatorem projektu GLIOMED w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest opracowanie testu diagnostycznego umożliwiającego kompleksową diagnostykę molekularną glejaków.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA


Kadra angażuje się w szereg działań o charakterze charytatywnym oraz akcje z zakresu profilaktyki nowotworowej i promocji zdrowia. Współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami (np. Amazonki) wspierając chorych i ich bliskich w walce z chorobą nowotworową. Co roku wspólnie z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i Fundacją NU-MED organizowany jest bieg „UBiegamy się o Zdrowie” #OnkologiaNaCeglanej, który skupią coraz większą liczbę miłośników zdrowego stylu życia.

 

 

 

Kontakt:

Poradnia Onkologiczna (Zakład Radioterapii):

Poradnia Onkologiczna I

Poradnia Onkologiczna II

Zakład Radioterapii - Rejestracja: 32 420 10 20

Koordynator Leczenia Onkologicznego: 730 992 485

Oddział Radioterapii (sekretariat): 32 3581 393