przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4554

Pielęgniarz koordynujący:

32 789 4572

Dr n. med. Sylwia Szostek - Rogula

Lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej

   

Mgr Krzysztof Pajor

Pielęgniarz koordynujący Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU


Oddział Rehabilitacji Neurologicznej funkcjonuje od stycznia 2011 roku. Zadaniem oddziału jest rehabilitacja neurologiczna wczesna i przewlekła pacjentów po ostrym uszkodzeniu mózgu i rdzenia kręgowego. Zasadą pracy w oddziale jest kompleksowa rehabilitacja w oparciu o współpracę: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, logopedy, psychologa i terapeuty zajęciowego.

Celem działalności Oddziału jest przywracanie sprawności i niezależności pacjentom, którzy trafiają na oddział z porażeniami kończyn, zaburzeniami mowy, połykania, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przyjmujemy pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi zarówno we wczesnych jak i w przewlekłych stanach choroby (warunkiem przyjęcia na rehabilitacje przewlekłą jest odbycie wcześnej rehabilitacji neurologicznej w jednym z oddziałów rehabilitacji stacjonarnej).

Oddział dysponuje 16 łóżkami.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział przyjmuje pacjentów we wczesnym okresie (tzn. najdalej do 30 dni od wypisu z oddzialu leczenia w fazie ostrej) po udarach mózgu, krwotokach mózgowych, operacjach naczyniowych - tętniaków mózgu, z niedowładami i porażeniami kończyn w wyniku chorób neurologicznych. Terapia prowadzona w oddziale bazuje na podejściu neurorozwojowym i stymuluje plastyczność mózgu.

Fizjoterapeuci pracują z pacjentami za pomocą terapii:
1.    Terapia metodą NDT- Bobath dla dorosłych celem hamowania patologicznych wzorców ruchowych i torowania prawidłowych reakcji z OUN,
2.    Terapia metodą PNF (Proprioceptive neromuscular facilitation) - stymulacja zgodna z zasadami neurorozwojowymi dla ośrodkowego układu nerwowego,
3.    Metoda Biofeedbacku (dodatniego sprzężenia zwrotnego) za pomocą aparatu "Hand tutor" celem ćwiczeń niedowładnej ręki,
4.    Praca nad zaburzeniowymi strukturami mięśniowymi zgodnie z zasadami terapii manualnej wg. Kaltenborna-Ejventa.
5.    Kinezjotaping- plastrowanie w celu zapobiegania podwichnięcia stawu barkowego przy wiotkim porażeniu kończyny górnej.
6.    Terapia niedowładnej ręki jest wspomagana przy pomocy urządzenia do wizualizacji wirtualnej z rękawicą "Hand-Tutor" i program komputerowy

Psycholog ze specjalnością neurologiczną przeprowadza:
•    Diagnostykę i terapię funkcji kognitywnych (np. pamięci, uwagi, funkcji językowych),
•    Ocenę stanu emocjonalnego pacjentów oraz terapię zaburzeń nastroju (m.in. depresji).

Neurologopeda zajmuje się:
•  Diagnostyką i terapią zaburzeń mowy i połykania,
•  Diagnostyką i terapią zaburzeń komunikacji z uszkodzeniem półkuli niedominującej mózgu,
•  PNF - proprioceptywną terapią orofacialną i oddechową przy zaburzeniach połykania i dysartrii w przypadku niedowładów i porażeń mięśni gardła i języka,
•  Masażem mięśni twarzy wg terapii Castillo-Moralesa,
•  Metodą kinezjologii edukacyjnej Dennisona-wspomaganie interakcji między półkulami mózgu (przy zaburzeniach uwagi i orientacji wzrokowo-przestrzennej).

 

Do zadań Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej należy:
• udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności rehabilitacji neurologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych,
• zapewnienie chorym po udarze mózgu z chorobami współistniejącymi kontynuacji leczenia oraz przedłużonej rehabilitacji poudarowej,
• rehabilitacja w wybranych przypadkach chorób pozapiramidowych, choroby Alzhaimera oraz innych otępień,
• współpraca z Zakładem Neurorehabilitacji Klinicznej w zakresie usprawniania ruchowych, neuropsychologicznych i neurologopedycznych funkcji mózgu po leczeniu ostrej fazy udaru mózgu, schorzeń pozapiramidowych oraz otępień,
• udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
• współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie dodatkowej diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych i ciężkich przypadków.