Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
a a a

Oddział Udarowy

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4554

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4622

Dyżurka: 

32 789 4622
32 789 4617 

Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek

p. o. Ordynatora Oddziału Udarowego

 

Mariola Kudłacik-Walczak

Pielęgniarka koordynująca Oddziału Udarowego

 

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział posiada bazę łóżkową w ilości 20 łóżek, w tym 5 łóżek wyposażonych w sprzęt monitorujący umożliwiający prowadzenie intensywnej opieki medycznej. Oddział dysponuje własnym respiratorem.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział Udarowy zajmuje się diagnostyką i leczeniem szerokiego spektrum schorzeń naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego w tym przede wszystkim ostrej fazy udaru niedokrwiennego i krwotoku mózgowego. Oddział  pracuje w trybie stałego 24-godzinnego dyżuru ostrego. W leczeniu udaru stosowane są najnowocześniejsze metody: leczenie trombolityczne i trombektomia celowana zgodnie z aktualnymi światowymi standardami. W tym ostatnim zakresie oddział współpracuje z Polskim Konsorcjum Leczenia Wewnątrznaczyniowego Udaru mózgu. Oddział zapewnia chorym z udarem mózgu nowoczesną diagnostykę i leczenie z uwzględnieniem neurologii interwencyjnej oraz wczesnej rehabilitacji.

Leczenie pacjentów wypisanych z oddziału kontynuowane jest Poradni Wtórnej Prewencji Udaru Mózgu, mieszczącej się w budynku szpitalnym.