przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU UDAROWEGO

•    Oddział Udarowy
•    Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego
•    Poradnia Neurologiczna i Wtórnej Prewencji Udaru Mózgu

Oddział Udarowy dysponuje 20 łóżkami (w tym 5 to łóżka intensywnego nadzoru neurologicznego) dla chorych wymagających pilnej diagnostyki i leczenia udaru mózgu.

W Oddziale Udarowym udzielane są stacjonarne świadczenia zdrowotne obejmujące kompleksową diagnostykę i leczenie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, a przede wszystkim ostrej fazy udaru niedokrwiennego i krwotocznego. Oddział pracuje w trybie stałego 24-godzinnego ostrego dyżuru. W leczeniu udaru mózgu stosowane są zgodnie ze światowymi standardami najnowocześniejsze metody tj. tromboliza dożylna i dotętnicza trombektomia mechaniczna (zabieg wykonywany jest w Zakładzie Radiologii UCK). Od 2023r. Oddział Udarowy został włączony do ogólnopolskiego programu pilotażowego leczenia endowaskularnego udarów niedokrwiennych mózgu (trombektomia mechaniczna) dla pacjentów z województwa śląskiego.

Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego w Oddziale Udarowym wyposażona jest w nowoczesną aparaturę do ciągłego monitorowania stanu pacjenta oraz wspomagającą pracę układu krążenia i oddechowego. Pacjenci mają zapewnioną opiekę internistyczną oraz konsultacje kardiologiczne. Kompleksową opiekę nad chorymi uzupełnia zespół fizjoterapeutów, psycholog i neurologopedą, co pozwala już we wczesnym okresie na rozpoczęcie rehabilitacji ruchowej oraz terapii logopedycznej i psychologicznej.

Rocznie w Oddziale Udarowym leczymy ponad 500 chorych. Leczenie chorych wypisanych z Oddziału jest kontynuowane w ramach Poradni Neurologicznej i Wtórnej Prewencji Udaru Mózgu, gdzie jest również prowadzona kwalifikacja i leczenie w ramach programu lekowego - leczenia spastyczności kończyny górnej i/lub kończyny dolnej po udarze mózgu, z użyciem toksyny botulinowej typu A (B57).

PROGRAMY LEKOWE

Ponadto w ramach Przyklinicznej Poradni Neurologiczna i Wtórnej Prewencji Udaru Mózgu prowadzona jest kwalifikacja i leczenie w ramach programu lekowego:
•    leczenia spastyczności kończyny górnej i/lub kończyny dolnej po udarze mózgu, z użyciem toksyny botulinowej typu A (B57)

 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

•    Działalność dydaktyczna dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
•    Działalność naukowo-badawcza
•    Szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii dla lekarzy
•    Prowadzenie badań klinicznych nowych leków

broszura "UDARatować Życie"

https://posilkiwchorobie.pl/neurologia/udaratowac-zycie-poradnik-dla-osob-po-udarze-mozgu-ich-rodzin-i-opiekunow/?fbclid=IwAR3MSZU5a9x3ApH2tWJAJvSBNIYhtJr-372RO3g2XLC1PAczRRMG4imm4T4Informacje:

Sekretariat:
tel. 32/789-4554
e-mail: neurologia@uck.katowice.pl

Pielęgniarka oddziałowa:
32/789-46-25

Dr hab. n med. Joanna Siuda

Lekarz Kierujący Oddziałem Udarowym

 

Dr hab. n med. Agnieszka Gorzkowska, prof. SUM

z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem Udarowym


Mgr Mariola Wyględacz

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Udarowego

 

Specjaliści:


Dr n. med. Justyna Tabaka-Pradela
Lek. Izabela Bieniek
Lek. Patrycja Radecka

 

Rezydenci:

Lek. Weronika Galus
Lek. Marta Molenda
Lek. Wioletta Dziubak
Lek. Mateusz Toś
Lek. Aleksandra Cieśla-Fuławka
Lek. Krzysztof Duda
Lek. Agnieszka Czyżewska
Lek. Michalina Rzepka
Lek. Jakub Malkiewicz