Poradnia Medycyny Paliatywnej

Kontakt:

32 789 4905

W Poradni udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne  w ramach specjalności medycyny paliatywnej.