przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Kontakt:

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Czynna od godziny 07:00 do 14:35

 

Biuro Programu Badań Przesiewowych


Czynne od godziny 07:00 do 19:30 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 15.00.

Numery telefonów


Rejestracja:
(32) 789 44 37
(32) 789 44 38

Biuro Programu Badań Przesiewowych:
(32) 789 44 49

 

 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego należy do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i zlokalizowana jest w Katowicach-Ligocie, przy ulicy Medyków 14. Powstała w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku wspólnie z Kliniką Gastroenterologii Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Kornel Gibiński, a następnym prof. dr hab. Andrzej Nowak.  Wieloletnim Koordynatorem Pracowni Endoskopii był dr n. med. Tomasz Marek. Od 2006 roku kierownikiem oddziału klinicznego jest prof. dr hab. Marek Hartleb. Od 1 listopada 2019 roku Pracownia stała się niezależną jednostką organizacyjną Szpitala, a jej kierownikiem został dr n. med. Piotr Wosiewicz.

Zespół Pracowni tworzą lekarze Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii, wysoko wykwalifikowana kadra pielęgniarek z mgr Anną Kierepką, pielęgniarką Oddziałową, na czele oraz personel pomocniczy.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA PRACOWNI


Badania diagnostyczne oraz endoskopowe zabiegi terapeutyczne przewodu pokarmowego wykonywane w pracowni:
- w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego:
•    panendoskopia diagnostyczna,
•    polipektomia endoskopowa w tym mukozektomia i dyssekcja podśluzówkowa,
•    rozszerzanie zwężeń techniką bougienage oraz balonem,
•    ablacja zmian naczyniowych przy użyciu koagulacji argonowej,
•    endoskopowe leczenie przełyku Barretta,
•    protezowanie przełyku oraz dwunastnicy metalowymi protezami samorozprężalnymi,
•    leczenie przetok przełykowych,
•    wytworzenie przetoki odżywczej techniką „pull” i „push” oraz PEG-J,
•    usuwanie ciał obcych,
•    tamowanie krwawień,
•    eradykacja żylaków przełyku, żołądka oraz żylaków ektopowych.

- zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego:
•    kolonoskopia diagnostyczna,
•    kolonoskopia przesiewowa w ramach programu badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
•    polipektomia techniką tradycyjną oraz mukozektomii,
•    balonowe rozszerzanie zwężeń w tym w chorobach zapalnych jelit oraz pooperacyjnych,
•    ablacja zmian naczyniowych przy użyciu koagulacji argonowej,
•    paliatywne protezowanie zwężeń nowotworowych protezą metalową samorozprężalną,
•    nadzór onkologiczny pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, jak również po leczeniu chorób nowotworowych jelita grubego,
•    dekompresja toksycznego rozdęcia okrężnicy.

- w zakresie dróg żółciowych:
•    endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna,
•    usuwanie złogów z dróg żółciowych oraz przewodu trzustkowego,
•    poszerzanie i protezowanie zwężeń dróg żółciowych oraz przewodu trzustkowego o różnej etiologii protezami plastikowymi oraz metalowymi protezami samorozprężalnymi,
•    pobranie wycinków oraz wymazów szczoteczkowych ze zwężeń przewodów żółciowych,
•    leczenie powikłań pooperacyjnych przewodów żółciowych w tym po transplantacji wątroby,
•    ampulektomia,
•    cholengioskopia, l
•    itotrypsja metodą EHL,
•    ablacja guzów przewodów żółciowych oraz trzustki metodą RFA.  

Dodatkowo w ramach pracowni echoendoskopii wykonywane są następujące procedury endoskopowe:
•    echoendoskopia diagnostyczna z lub bez biopsji igłami 25, 22 i 19 G,
•    diagnostyka nadciśnienia wrotnego,
•    diagnostyka guzów podśluzówkowych,
•    gastro-cystostomia pod kontrolą EUS,
•    Obliteracja żylaków żołądka z użyciem coili, zespolenia przewodów żółciowych ze światłem żołądka lub dwunastnicy.

W Pracowni od wielu lat prowadzone są całodobowe dyżury endoskopowe dla obszaru południowej Polski. Jej unikatową w skali kraju zaletą jest utrzymywana 24 h na dobę przez 365 dni w roku, możliwość wykonania cholangiopankreatografii wstecznej ze wskazań pilnych takich jak ostre żółciopochodne zapalenie trzustki oraz ostre zaporowe zapalenie dróg żółciowych. Pod tym względem ośrodek zaliczany jest do największych w Europie.

Lekarzami pełniącymi dyżury endoskopowe są :
dr n. med. Tomasz Marek,
dr n. med. Roman Kaczor,
dr Mateusz Chapuła,
dr n. med. Piotr Wosiewicz.

 

W Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego znajduje się nowoczesny sprzęt endoskopowy firmy Olympus systemu EXERA III oraz najbardziej zaawansowany system endoskopii  EVIS X1. Pracownia posiada akredytację Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) do szkolenia w zakresie endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej. Tutaj również prowadzone są kursy i szkolenia z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego dla lekarzy specjalizujących się w gastroenterologii, jak również kursy endoskopowe dla lekarzy z innych Ośrodków Medycznych w tym z zagranicy.

W Pracowni również odbywają się zajęcia z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego dla polskich i angielskojęzycznych studentów Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przeprowadzane są egzaminy praktyczne wymagane do uzyskania dyplomu umiejętności z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego. Jednostka pozostaje w ścisłej współpracy z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii, Katedrą i Kliniką Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Katedrą i Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii jak również z pozostałymi Klinikami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.

 

Aby ustalić termin badania lub zabiegu endoskopowego niezbędne jest okazanie właściwego skierowania, wydanego przez lekarza pracującego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dokument tożsamości. Badania i zabiegi nie są wykonywane odpłatnie.