Pracownia Mammografii

Mammografia spektralna to połączenie badania rentgenowskiego piersi, jakim jest mammografia, z dożylnym podaniem środka kontrastowego. Celem tego badania jest wykluczenie ognisk nowotworowych przed kwalifikacją do leczenia. Badanie jest krótkie - trwa około 10 minut. Po założeniu wenflonu, podawany jest jest środek kontrastowy, a następnie wykonywane są zdjęcia mammograficzne - dwa zdjęcia dla każdej z dwóch projekcji.

Informacje:

Przed badaniem

Pacjentki powinny pozostać około cztery godziny bez jedzenia. Nie trzeba przerywac przyjmowania stałych leków. Ważne jest również, aby Pacjentki posiadały aktualny wynik badania poziomu kreatyniny i GFR.

Badanie

Dawka promieniowania, na jaką narażona jest Pacjentka, jest około 20% wyższa niż przy standardowej mammografii. Natomiast doniesienia naukowe wskazują, że czułość tego badania w wykrywaniu raka piersi jest wyższa niż czułość mammografii i ultrasonografii łącznie.

Przeciwwskazaniem do wykonywania badań z użyciem promieniowania jonizującego jest ciąża.