Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

42A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap II (19)
43A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część II (33)
52A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część III (31)
53A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap III (24)
70B/2019 Przebudowa układu zasilania lamp awaryjnych, na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w lokalizacji przy ul. Medyków 14 (8)
75A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap II (2) (13)
77A/2019 Dostawa wyrobów medycznych neurochirurgicznych (11)
84A/2019 Dostawa jednorazowych staplerów , ładunków i rękojeści (7)
85A/2019 Dostawa stymulatorów (9)
87A/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych (8)
89A/2019 Dostawa narzędzi medycznych (9)
90B/2019 Dostawa artykułów pomocniczych czystościowych (III) (11)
92B/2019 Wykonanie projektów przepompowni ścieków wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej (4) (11)
93B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (4) (11)
94A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część I, II, III - powtórka (19)
95B/2019 Modernizacja stacji transformatorowej ST2 znajdującej się na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w lokalizacji przy ul. Medyków 14 (4)
96A/2019 Dostawa płynów dializacyjnych oraz materiałów jednorazowego użytku do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych (8)
97A/2019 Dostawa produktów leczniczych - kontrastów (9)
98A/2019 Dostawa sprzętu do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych, trombektomii oraz diagnostyki wewnątrznaczyniowej (9)
99A/2019 Dostawa produktów leczniczych (10)
102A/2019 Usługa gotowania, przygotowywania i dostawy posiłków z najmem pomieszczeń i dzierżawą wyposażenia. (27)
103B/2019 Dostawa odzieży ochrony indywidualnej (11)
104B/2019 Dostawa centrali telefonicznej (2) (11)
105A/2019 Dostawa nici chirurgicznych (7)
106A/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych (7)
107B/2019 Dostawa środków czystości (III) (6)
108B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap III (2) (11)
109A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I, II, III – powtórka (7)
110B/2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji (6)
111B/2019 Kompleksowe usługi odśnieżania w dwóch lokalizacjach Szpitala Katowice ul. Ceglana 35 i ul. Medyków 14 (6)
112B/2019 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (4)
113B/2019 Dostawa urządzeń RTV,AGD (6)
114A/2019 Dostawa regałów magazynowych (5)
115A/2019 Dostawa produktów leczniczych (8)
116A/2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobulin (5)
117B/2019 Dostawa urządzenia do prezentacji plików DICOM (3)
118U/ 2019 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia (6)
120B/2019 Dostawa urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych z biofeedback (4)
121U/2019 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich. (6)