Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

3B/2019 Wykonanie projektu i przebudowy głównego zasilania zimnej wody w budynku Hydroforowni wraz z komorą zaworową zbiorników wody pitnej w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35 (8)
4A_2019 Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń (22)
6B_2019 Projekt i adaptacja pomieszczenia na oddziale neurologii wraz z wykonaniem instalacji gazów medycznych i z wyposażeniem (9)
14A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część I (39)
25A/2019 Wymiana windy towarowo-osobowej (2) (12)
42A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap II (19)
43A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część II (32)
46B/2019 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą sprzętu (20)
47A/2019 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby chirurgii onkologicznej (18)
49B/2019 Wykonanie projektu i przebudowy głównego zasilania zimnej wody w budynku Hydroforowni wraz z komorą zaworową zbiorników wody pitnej w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35 (2) (6)
50B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (2) (17)
51A/2019 Dostawa jednorazowych obłożeń operacyjnych (14)
52A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część III (30)
53A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap III (20)
55A/2019 Dostawa produktów leczniczych (15)
60A/2019 Wymiana windy towarowo-osobowej – etap II (15)
61A/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych (12)
62B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (3) (17)
63B/2019 Wykonanie projektów przepompowni ścieków wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej (11)
69B/2019 Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego przebudowy istniejących pomieszczeń części A Izby Przyjęć w budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Medyków 14 w Katowicach w celu wykonania nowoczesnej Izby Przyjęć. (14)
72U/2019 Obsługa prawna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach. (8)
74B/2019 Wykonanie projektów przepompowni ścieków wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej (2) (12)
75A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap II (2) (11)
76B/2019 Dostawa produktu leczniczego - Immunoglobulinum humanum (18)
77A/2019 Dostawa wyrobów medycznych neurochirurgicznych (10)
78B/2019 Dostawa chłodni na zwłoki wraz z wyposażeniem (2) (12)
79B/2019 Dostawa centrali telefonicznej (12)
80A/2019 Dostawa produktów leczniczych (8)
81B 2019 Wykonanie projektów przepompowni ścieków wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej (3) (12)
82B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap II – Szafy nierdzewne, metalowe, wózki transportowe (2)
84A/2019 Dostawa jednorazowych staplerów , ładunków i rękojeści (7)
85A/2019 Dostawa stymulatorów (8)
86A/2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobulin (7)
87A/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych (7)
88B/2019 Dostawa zestawu endoskopowego (10)
89A/2019 Dostawa narzędzi medycznych (5)
90B/2019 Dostawa artykułów pomocniczych czystościowych (III) (8)
91B/2019 Dostawa aparatu do znieczulenia (9)
92B/2019 Wykonanie projektów przepompowni ścieków wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej (4) (9)
93B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (4) (9)
94A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część I, II, III - powtórka (11)
97A/2019 Dostawa produktów leczniczych - kontrastów (5)
101B/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice, ul Ceglana 35 i Medyków 14 (3) (5)
102A/2019 Usługa gotowania, przygotowywania i dostawy posiłków z najmem pomieszczeń i dzierżawą wyposażenia. (12)
103B/2019 Dostawa odzieży ochrony indywidualnej (3)