Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

1A/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z najmem urządzenia z oprogramowaniem do odczytu pasków (13)
8A/2018 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych (6)
9B/2018 Dostawa mankietów wraz z dzierżawą aparatu do ucisku pneumatycznego (12)
10B/2018 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (4)
11A/2018 Dost. odczynników laboratoryjnych do ozn. stężenia elektrolitów wraz z najmem analizatorów do ozn. stęż. elektrolitów (11)
13A/2018 Dostawa klipsów tytanowych. polimerowych i klipsownic (9)
16B/2018 Dostawa środków dezynfekcyjnych (8)
17B/2018 Wykonanie modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej (9)
19B/2018 Dostawa materiałów biurowych (7)
21B/2018 Dostawa gazów medycznych (11)
23A/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów (13)
25B/2018 Wybór Inżyniera Kontraktu (8)
26B/2018 Obsługa serwisowa urzadzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (4)
28A/2018 Dostawa płynów dializacyjnych,materiałów jednorazowych do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych (4)
29A/2018 Dostawa produktów leczniczych (5)
30B/2018 Usługa serwisu zainstalowanego u zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/AMMS (7)
31A/2018 Dostawa narzędzi medycznych (7)
33B/2018 Zakup aparatury anestezjologicznej (6)
34A/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych (3)
35A/2018 Usługa serwisu zainstalowanego u zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/AMMS (5)
36A/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów (6)
38B/2018 Dostawa jednorazowych akcesoriów endoskopowych (4)
39B/2018 Dostawa Ultrasonografu (3)
40B/2018 Usługa farmaceutyczna - żywienie pozajelitowe (3)