Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

8A/2018 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych (11)
13A/2018 Dostawa klipsów tytanowych. polimerowych i klipsownic (11)
23A/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów (15)
28A/2018 Dostawa płynów dializacyjnych,materiałów jednorazowych do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych (7)
29A/2018 Dostawa produktów leczniczych (10)
31A/2018 Dostawa narzędzi medycznych (13)
32B/2018 Wykonanie remontu poziomów odpływowych kanalizacji sanitarnej w budynku w Katowicach przy ul. Medyków 14 (9)
33B/2018 Zakup aparatury anestezjologicznej (12)
34A/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych (6)
35A/2018 Usługa serwisu zainstalowanego u zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/AMMS (9)
36A/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów (17)
37B/2018 Obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej (10)
39B/2018 Dostawa Ultrasonografu (5)
41B/2018 Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (5)
42B/2018 Obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej (9)
44B/2018 Dostawa środków dezynfekcyjnych (10)
45B/2018 Dostawa jednorazowych noży chirurgicznych (10)
46B/2018 Wykonanie projektu i przebudowy Centralnej Sterylizatorni w Katowicach przy ul. Medyków 14 (6)
49B/2018 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych - wiskoelastyk (6)
52B/2018 Obsługa serwisowa angiografu Integris Allura (10)
53A/2018 Dostawa produktów leczniczych (7)
54B/2018 Obsługa serwisowa lasera excimerowego MEL80 wraz z topografem i aberrometrem (CRS Master) (5)
55B/2018 Dostawa sprzętu komputerowego (8)
56B/2018 Dostawa odzieży medycznej, roboczej i obuwia (11)
57B/2018 Usługa farmaceutyczna -żywienie pozajelitowe (4)
58B/2018 Wykonanie projektu i przebudowy Centralnej Sterylizatorni w Katowicach przy ul. Medyków 14 (5)
59B/2018 Obsługa serwisowa aparatury endoskopowej Olympus (4)
60B/2018 Obsługa serwisowa tomografu komputerowego (3)
63B/2018 Dostawa mebli medycznych (7)
65B/2018 Dostawa 2 szt wideogastroskopów (5)
67B/2018 Wykonanie projektu i przebudowy budynku Pralni na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej (3)