Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

87A/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych (10)
89A/2019 Dostawa narzędzi medycznych (12)
94A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część I, II, III - powtórka (24)
106A/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych (19)
109A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I, II, III – powtórka (14)
115A/2019 Dostawa produktów leczniczych (16)
119A/2019 Dostawa implantów (6)
122A/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczenia metanefryny i normetanefryny w moczu oraz odczynniki do oznaczenia stężenia 5 HIO w DZM oraz Chromograniny A (9)
124A/2019 Dostawa wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ – fotele ginekologiczno-zabiegowe (18)
125A/2019 Dostawa produktów leczniczych (10)
126A/2019 Dostawa gazów medycznych (9)
128A/2019 Dostawa nici chirurgicznych (10)
129B/2019 Dostawa urządzenia do prezentacji plików DICOM (II) (5)
132A/2019 Dostawa lamp operacyjnych (9)
133B/2019 Dostawa samochodów (9)
134A/2019 Dostawa produktów leczniczych (7)
136A/2019 Dostawa sprzętu do embolizacji tętniaków śródczaszkowych (7)
137A/2019 Usługa gotowania, przygotowywania i dostawy posiłków z najmem pomieszczeń i dzierżawą wyposażenia (2). (17)
138A/2019 Dostawa Systemu do Tele-EEG (6)
139B/2019 Wykonanie projektu i modernizacji rozprowadzenia poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynków szpitala oraz wykonanie projektu i modernizacji węzła cwu na terenie UCK przy ul. Medyków 14. (5)
140A/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczania parametrów z zakresu hemostazy wraz z najmem analizatorów (7)
141B/2019 Wykonanie kompleksowej usługi odśnieżania w dwóch lokalizacjach Szpitala Katowice ul. Ceglana 35 i ul. Medyków 14 (2) (10)
142B/2019 Dostawa urządzeń AGD (8)
143A/2019 Dostawa regałów magazynowych (5)
144A/2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych (6)
145B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (5) (12)