Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

2A/2019 Dostawa czujników do pomiaru regionalnego wysycenia tlenem krwi wraz z dzierżawą aparatu (8)
3B/2019 Wykonanie projektu i przebudowy głównego zasilania zimnej wody w budynku Hydroforowni wraz z komorą zaworową zbiorników wody pitnej w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35 (7)
4A_2019 Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń (22)
6B_2019 Projekt i adaptacja pomieszczenia na oddziale neurologii wraz z wykonaniem instalacji gazów medycznych i z wyposażeniem (9)
9A/2019 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (17)
12/2019 Wymiana windy towarowo-osobowej (11)
14A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część I (28)
15A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (19)
16B/2019 Dostawa materiałów biurowych II (7)
17B/2019 Dostawa chłodni na zwłoki wraz z wyposażeniem (11)
18B/2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych (12)
19B/2019 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (13)
20A/2019 Dostawa materiałów opatrunkowych (10)
21A/2019 Dostawa regałów magazynowych (8)
22B/2019 Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice ul. Ceglana 35 i Medyków 14 (5)
25A/2019 Wymiana windy towarowo-osobowej (2) (10)
26B/2019 Dostawa artykułów pomocniczych czystościowych (9)
27A/2019 Dostawa jednorazowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych (6)
29B/2019 Dostawa kardiotokografu do ciąży bliźniaczej (11)
31A/2019 Dostawa preparatów do pielęgnacji pacjenta (7)
32A/2019 Dostawa materiałów wszczepiennych (5)
34A/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Pracowni Andrologicznej (6)
35B/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice, ul Ceglana 35 i Medyków 14 (5)
36A/2019 Usługi transportu sanitarnego (10)
37A/2019 Usługa nadzoru autorskiego zainstalowanego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica / AMMS (7)
38A/2019 Dostawa jednorazowego sprzętu do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej (9)
39A/2019 Dostawa wyrobów medycznych (6)
40A/2019 Dostawa produktów leczniczych (8)
42A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap II (6)
43A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część II (13)
44B/2019 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (II) (7)
46B/2019 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą sprzętu (7)
47A/2019 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby chirurgii onkologicznej (7)
48A/2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobulin (5)
49B/2019 Wykonanie projektu i przebudowy głównego zasilania zimnej wody w budynku Hydroforowni wraz z komorą zaworową zbiorników wody pitnej w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35 (2) (4)
50B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (2) (15)
52A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część III (11)
53A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap III (6)
54B/2019 Dostawa artykułów pomocniczych czystościowych (II) (5)
106A/2018 Dostawa wyrobów medycznych (24)
111A/2018 Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17 -00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie II. (28)
115A/2018 Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17 -00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie III (43)
119A/2018 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do zabiegów laparoskopowych wraz z dzierżawą aparatów (20)