Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

31A/2018 Dostawa narzędzi medycznych (18)
64A/2018 Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej I (31)
69B/2018 Dostawa aparatury okulistycznej diagnostycznej (13)
85A/2018 Dostawa implantów do zabiegów neurochirurgicznych (13)
91B/2018 Dostawa mebli biurowych (7)
92A/2018 Dostawa lampy i stołu operacyjnego (10)
94A/2018 Dostawa sprzętu do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych. (10)
95A/2018 Dostawa implantów żelowych (9)
97B/2018 Wykonanie projektu i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Pralni na potrzeby O.Chirurgii Onkologicznej (13)
102A/2018 Dostawa aparatury chirurgicznej (5)
104B/2018 wykonanie projektu i adaptacji pomieszczeń Szpitala w ramach modernizacji przyziemia (7)
105A/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych (2) do urządzeń medycznych (11)
106A/2018 Dostawa wyrobów medycznych (18)
107B/2018 Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach w lokalizacjach w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 i ul. Medyków 14 (10)
110A/2018 Świadczenie usług pralniczych (6)
111A/2018 Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17 -00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie II. (25)
113A/2017 Dostawa przyrządów i akcesoriów endoskopowych (10)
114B/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji (8)
115A/2018 Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17 -00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie III (38)
116A/2018 Dostawa angiografu dwupłaszczyznowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala (26)
117A/2018 Dostawa narzędzi medycznych (13)
118A/2018 Dostawa produktów leczniczych (10)
119A/2018 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do zabiegów laparoskopowych wraz z dzierżawą aparatów (11)
122B/2018 Dostawa ultrasonografu (6)
123B/2018 Dostawa artykułów żywnościowych (5)
124B/2018 Obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej (5)
125U/2018 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich (7)
126B/2018 Dostawa osprzętu do aparatury okulistycznej (6)
127U/2018 Usługi hotelowe (2)
129B/2018 Dostawa implantów piersiowych (6)
130B/2018 Dostawa wyrobów medycznych stosowanych do operacji powiek i oczodołów oraz kasety aplikacyjnej końcówek jednorazowych (9)
132B/2018 Dostawa przedłużonych subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe (6)
133B/2018 Dostawa sprzętu komputerowego (6)
134B/2018 wykonanie projektu i adaptacji pomieszczeń Szpitala w ramach modernizacji przyziemia pod funkcje uzupełniające pracowni diagnostycznych w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 (3)