Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

3B/2019 Wykonanie projektu i przebudowy głównego zasilania zimnej wody w budynku Hydroforowni wraz z komorą zaworową zbiorników wody pitnej w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35 (8)
4A_2019 Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń (22)
6B_2019 Projekt i adaptacja pomieszczenia na oddziale neurologii wraz z wykonaniem instalacji gazów medycznych i z wyposażeniem (9)
14A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część I (37)
15A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (21)
17B/2019 Dostawa chłodni na zwłoki wraz z wyposażeniem (12)
20A/2019 Dostawa materiałów opatrunkowych (14)
25A/2019 Wymiana windy towarowo-osobowej (2) (12)
31A/2019 Dostawa preparatów do pielęgnacji pacjenta (9)
34A/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Pracowni Andrologicznej (8)
36A/2019 Usługi transportu sanitarnego (15)
37A/2019 Usługa nadzoru autorskiego zainstalowanego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica / AMMS (11)
38A/2019 Dostawa jednorazowego sprzętu do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej (11)
39A/2019 Dostawa wyrobów medycznych (9)
40A/2019 Dostawa produktów leczniczych (13)
41B/2019 Dostawa pulsoksymetru neonatologicznego i 3 sztuk kardiomonitorów (11)
42A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap II (17)
43A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część II (28)
45B/2019 Dostawa sprzętu komputerowego (19)
46B/2019 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą sprzętu (19)
47A/2019 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby chirurgii onkologicznej (16)
48A/2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobulin (10)
49B/2019 Wykonanie projektu i przebudowy głównego zasilania zimnej wody w budynku Hydroforowni wraz z komorą zaworową zbiorników wody pitnej w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35 (2) (6)
50B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (2) (17)
51A/2019 Dostawa jednorazowych obłożeń operacyjnych (12)
52A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część III (24)
53A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap III (17)
55A/2019 Dostawa produktów leczniczych (14)
56/2019 Dostawa jednorazowych staplerów, ładunków i rękojeści (7)
58A/2019 Rozbudowa posiadanego systemu RIS/PACS o dodatkowe licencje (6)
59A/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych do analizatora Mini Vidas firmy Biomerieux dla Pracowni Andrologicznej (9)
60A/2019 Wymiana windy towarowo-osobowej – etap II (13)
61A/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych (9)
62B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (3) (15)
63B/2019 Wykonanie projektów przepompowni ścieków wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej (10)
64A/2019 Dostawa zestawu do stabilizacji głowy z zestawem szpatułek automatycznych (5)
65B/2019 Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków i wcześniaków wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków (6)
66B/2019 Usługi transportu sanitarnego II (8)
67B/2019 Dostawa materiałów wszczepiennych – implantów żelowych (1)
68B/2019 Dostawa ultrasonografu (4)
69B/2019 Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego przebudowy istniejących pomieszczeń części A Izby Przyjęć w budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Medyków 14 w Katowicach w celu wykonania nowoczesnej Izby Przyjęć. (12)
71B/2019 Dostawa odzieży medycznej, roboczej i obuwia (9)
72U/2019 Obsługa prawna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach. (7)
74B/2019 Wykonanie projektów przepompowni ścieków wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej (2) (9)
76B/2019 Dostawa produktu leczniczego - Immunoglobulinum humanum (5)