Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

1A/2020 Rozbudowa posiadanego systemu RIS/PACS o dodatkowe licencje (8)
3B/2020 Wykonanie projektu i modernizacji UPS-ów do zasilania gwarantowanego urządzeń na terenie UCK w lokalizacji przy ul. Medyków 14 (15)
4A/2020 Dostawa ultrasonografu (12)
5A/2020 Dostawa produktów leczniczych (8)
7A/2020 Dostawa sond do lasera (7)
8A/2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczenia stężenia elektrolitów wraz z najmem analizatora do oznaczania stężeń (8)
10B/2020 Dostawa implantów - mikrostent stosowany w chirurgii jaskry (1)
11B/2020 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (11)
12A/2020 Dostawa narzędzi medycznych (12)
13A/2020 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych oraz materiałów wielokrotnego użytku wraz z najmem wiertarek chirurgicznych (10)
15A/2020 Dostawa odczynników do badań diagnostycznych (9)
17A/2020 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobulin (8)
18A/2020 Usługa gotowania, przygotowywania i dostawy posiłków z najmem pomieszczeń i dzierżawą wyposażenia (3). (23)
20A/2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych do hematologii 5 Diff wraz z najmem analizatorów (6)
21B/2020 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (11)
22B/2020 Dostawa samochodów (12)
23A/2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do fakoemulsyfikacji zaćmy wraz z użyczeniem 8 sztuk fakoemulsyfikatorów (10)
24B/2020 Wykonanie projektu i modernizacji rozprowadzenia poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynków szpitala oraz wykonanie projektu i modernizacji węzła cwu na terenie UCK przy ul. Medyków 14 (2). (9)
25A/2020 Dostawa produktów leczniczych (6)
26B/2020 Dostawa artykułów żywnościowych (5)
27B/2020 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (6)
28B/2020 Dostawa środków czystości (25)
30B/2020 Dostawa materiałów biurowych (4)
31B/2020 Dostawa artykułów żywnościowych (5)
33B/2020 Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego (12)
35A/2020 Dostawa systemu monitorowania neurofizjologicznego (6)