Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

42A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap II (19)
43A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część II (33)
52A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część III (31)
70B/2019 Przebudowa układu zasilania lamp awaryjnych, na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w lokalizacji przy ul. Medyków 14 (10)
77A/2019 Dostawa wyrobów medycznych neurochirurgicznych (12)
89A/2019 Dostawa narzędzi medycznych (9)
92B/2019 Wykonanie projektów przepompowni ścieków wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej (4) (11)
93B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (4) (13)
94A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część I, II, III - powtórka (22)
95B/2019 Modernizacja stacji transformatorowej ST2 znajdującej się na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w lokalizacji przy ul. Medyków 14 (6)
96A/2019 Dostawa płynów dializacyjnych oraz materiałów jednorazowego użytku do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych (9)
97A/2019 Dostawa produktów leczniczych - kontrastów (9)
98A/2019 Dostawa sprzętu do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych, trombektomii oraz diagnostyki wewnątrznaczyniowej (10)
99A/2019 Dostawa produktów leczniczych (11)
102A/2019 Usługa gotowania, przygotowywania i dostawy posiłków z najmem pomieszczeń i dzierżawą wyposażenia. (29)
104B/2019 Dostawa centrali telefonicznej (2) (12)
105A/2019 Dostawa nici chirurgicznych (9)
106A/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych (17)
108B/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap III (2) (11)
109A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I, II, III – powtórka (13)
110B/2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji (7)
111B/2019 Kompleksowe usługi odśnieżania w dwóch lokalizacjach Szpitala Katowice ul. Ceglana 35 i ul. Medyków 14 (8)
112B/2019 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (11)
113B/2019 Dostawa urządzeń RTV,AGD (6)
114A/2019 Dostawa regałów magazynowych (6)
115A/2019 Dostawa produktów leczniczych (8)
116A/2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobulin (7)
119A/2019 Dostawa implantów (5)
120B/2019 Dostawa urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych z biofeedback (6)
121U/2019 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich. (13)
122A/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczenia metanefryny i normetanefryny w moczu oraz odczynniki do oznaczenia stężenia 5 HIO w DZM oraz Chromograniny A (5)
123B/2019 Przebudowa układu zasilania lamp awaryjnych, na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w lokalizacji przy ul. Medyków 14 (2) (6)
124A/2019 Dostawa wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ – fotele ginekologiczno-zabiegowe (10)
125A/2019 Dostawa produktów leczniczych (7)
127B/2019 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (II) (6)
128A/2019 Dostawa nici chirurgicznych (7)
129B/2019 Dostawa urządzenia do prezentacji plików DICOM (II) (4)
130B/2019 Dostawa środków czystości (IV) (6)
131U/2019 Usługa przygotowywania i dostawy posiłków do lokalizacji UCK przy ul. Medyków 14 (7)
132A/2019 Dostawa lamp operacyjnych (5)
135U/2019 Świadczenie usług hotelowych dla zapewnienia zakwaterowania pacjentów leczonych ambulatoryjnie (2)