Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

1B/2019 Wykonanie projektu i adaptacji pomieszczeń Szpitala w ramach modernizacji przyziemia pod funkcje uzupełniające pracowni diagnostycznych w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 (14)
2A/2019 Dostawa czujników do pomiaru regionalnego wysycenia tlenem krwi wraz z dzierżawą aparatu (7)
4A_2019 Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń (20)
6B_2019 Projekt i adaptacja pomieszczenia na oddziale neurologii wraz z wykonaniem instalacji gazów medycznych i z wyposażeniem (9)
7A/2019 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych (11)
8A/2019 Dostawa produktów leczniczych (18)
9A/2019 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (14)
12/2019 Wymiana windy towarowo-osobowej (9)
13B/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice, ul Ceglana 35 i Medyków 14 (6)
14A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część I (14)
15A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I (9)
16B/2019 Dostawa materiałów biurowych II (6)
17B/2019 Dostawa chłodni na zwłoki wraz z wyposażeniem (6)
18B/2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych (11)
21A/2019 Dostawa regałów magazynowych (5)
22B/2019 Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice ul. Ceglana 35 i Medyków 14 (5)
23B/2019 Dostawa scentralizowanego systemu monitorowania płodu - bezprzewodowego (3)
106A/2018 Dostawa wyrobów medycznych (21)
111A/2018 Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17 -00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie II. (26)
113A/2018 Dostawa przyrządów i akcesoriów endoskopowych (17)
115A/2018 Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17 -00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie III (40)
117A/2018 Dostawa narzędzi medycznych (15)
118A/2018 Dostawa produktów leczniczych (11)
119A/2018 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do zabiegów laparoskopowych wraz z dzierżawą aparatów (18)