Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

31A/2018 Dostawa narzędzi medycznych (18)
48A/2018 Dostawa wyrobów medycznych (16)
64A/2018 Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej I (29)
69B/2018 Dostawa aparatury okulistycznej diagnostycznej (13)
71A/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych (9)
75A/2018 Dostawa produktów leczniczych (10)
77B/2018 Dostawa sprzętu komputerowego (11)
82B/2018 Dostawa produktu leczniczego Acidum ascorbicum 0,5g/5 ml (5)
85A/2018 Dostawa implantów do zabiegów neurochirurgicznych (11)
87A/2018 Dostawa rezonansu magnetycznego 3T z wyposażeniem oraz z adaptacją pomieszczeń .... (29)
90B/2018 Dostawa środków czystości (13)
91B/2018 Dostawa mebli biurowych (5)
92A/2018 Dostawa lampy i stołu operacyjnego (9)
93B/2018 Wykonanie projektu i adaptacji pomieszczeń Szpitala w ramach modernizacji przyziemia (6)
94A/2018 Dostawa sprzętu do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych. (6)
95A/2018 Dostawa implantów żelowych (6)
97B/2018 Wykonanie projektu i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Pralni na potrzeby O.Chirurgii Onkologicznej (10)
98B/2018 Dostawa aparatu do KTG dwugłowicowego (5)
100A/2018 Dostawa tomosyntezy do mammografii (5)
101B/2018 Dostawa defibrylatora (7)
102A/2018 Dostawa aparatury chirurgicznej (3)
103B/2018 Dostawa osprzętu do aparatury okulistycznej (6)
104B/2018 wykonanie projektu i adaptacji pomieszczeń Szpitala w ramach modernizacji przyziemia (4)
105A/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych (2) do urządzeń medycznych (6)
106A/2018 Dostawa wyrobów medycznych (6)
107B/2018 Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach w lokalizacjach w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 i ul. Medyków 14 (7)
108B/2018 Najem urządzeń wielofunkcyjnych (5)
109B/2018 Dostawa sprzętu komputerowego (1)
110A/2018 Świadczenie usług pralniczych (3)
111A/2018 Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17 -00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie II. (14)
113A/2017 Dostawa przyrządów i akcesoriów endoskopowych (6)
114B/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji (3)
115A/2018 Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17 -00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie III (29)
116A/2018 Dostawa angiografu dwupłaszczyznowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala (5)
117A/2018 Dostawa narzędzi medycznych (6)
118A/2018 Dostawa produktów leczniczych (5)
119A/2018 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do zabiegów laparoskopowych wraz z dzierżawą aparatów (5)